Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Vyškovce nad Ipľom

Obecný úrad

Vyškovce nad Ipľom

Adresa:

č. 132

935 77 Vyškovce nad Ipľom

tel.: +421 36 742 10 89

fax: +421 36 742 10 88

mail: info@vyskovcenadiplom.sk

starosta@vyskovcenadiplom.sk

podatelna@vyskovcenadiplom.sk

staznosti@vyskovcenadiplom.sk

webmaster@vyskovcenadiplom.sk

 

  

 

erb obce

  

Aktualizované

10.11.2018

  9:00 hod.


 


 

dôležité oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie pri voľbách do orgánov samosprávy obcí vo Vyškovciach nad Ipľom bola menovaná: Mgr. Monika Gáliková, trvale bytom Vyškovce nad Ipľom č. 113, tel.č.: 036/7421089, email: podatelna@vyskovcenadiplom.sk

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo Vyškovciach nad Ipľom je možné doručiť na nasledujúcu emailovú adresu: podatelna@vyskovcenadiplom.sk

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:     https://www.minv.sk/?oso18-info2

Informácie pre nezávislých kandidátov:       https://www.minv.sk/?oso18_info3

Tlačivá a vzory:     https://www.minv.sk/?oso18-vzory

 

Výsledky volieb v obci Vyškovce nad Ipľom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018

 

Z celkového počtu zapísaných voličov 566 sa na hlasovaní zúčastnilo 359.

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 349

Ágnes Antal Nyustin, Mgr. získala 252 hlasov

Jozef Gyurkovics získal 97 hlasov.

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 350

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

Ladislav Urblík – získal 207 hlasov

Ján Uhor – získal 195 hlasov

Jozef Balla – získal 193 hlasov

Peter Kováčik – získal 170 hlasov

Ambróz Maťó – získal 163 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Tibor Kapusník – získal 150 hlasov

Peter Bali – získal 121 hlasov

Tihamér Jakuš – získal 114 hlasov

Bálint Smiknya – získal 92 hlasov

Jozef Gyurkovics – získal 87 hlasov

Miroslav Zubnár – získal 53 hlasov

 

 

 


 
 

všeobecné oznamy

Oznam pre chovateľov ošípaných!Vytlačiť
 

Vyzývame všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu), aby sa v termíne do 26.11.2018 prihlásili na obecnom úrade.


 
 

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci orezania stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrických vedeníVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozov separovaného zberuVytlačiť
 

V mesiaci november sa bude separovaný zber konať dňa 15.11.2018 (štvrtok).

V mesiaci december sa bude separovaný zber konať dňa 13.12.2018 (štvrtok).

Prosíme občanom, aby vrecia so separovaným odpadom vykladali už večer, aby posádka auta mohla začat zber v skorých ranných hodinách.


Triedenie odpadu 1-page-001.jpg
Triedenie odpadu 2-page-001.jpg


 
 

webygroup

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta


1690437

Úvodná stránka