Az ipolyviski templom külső felújítási munkálatainak befejezését 2017 júliusában kezdtük el megvalósítani. Templomunk külső felújítása már 2015-ben megkezdődött. Elsőízben a már elöregedett tetőszerkezet és annak veszélyes fedőanyaga lett kicserélve, majd a toronyrész részleges felújításával folytatódott a renoválás.

A tavalyi év júliusában láttunk hozzá templomunk külső felújításának befejező szakaszához. Első lépésként a régi vakolatot távolítottuk el a lábazati résztől embermagasságig, majd elszállítottuk az így keletkezett törmeléket. Ezután szondák feltárása következett, melyek ahhoz voltak szükségesek, hogy az elkészített szanációs terveket pontosíthassák a szakemberek vizsgálatuk eredményei alapján. A felújítás ezen szakaszától kezdve a munkálatok fő kivitelezője a Štefan Tipary EKOLSTAV cég volt. Az előre elkészíttetett szanációs terv alapján láttak munkához, valósították meg az alapok szigetelését, illetve elvégezték a külső burkolat felújítását. A munkálatok a téli hónapok kivételével, illetve kisebb szünetek beiktatásával folyamatosan zajlottak, és 2018 tavaszának végére fejeződtek be.

A szükséges anyagi fedezet összegyűjtésében nagy segítséget nyújtottak a helyi hívek önzetlen adományai, kik hónapról hónapra szorgosan gyűjtöttek közös célunk megvalósításának érdekében. A felújítási munkálatokat nagylelkűen támogatta községünk önkormányzata is (5000 €). Sikeresen pályáztunk támogatásért az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. A szanációs munkálatok teljes egészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából (pályázati azonosító: EGYH-EOR-17_EPER-0473) valósítottuk meg.

A bontási munkálatok kivitelezésénél feltétlenül meg kell említeni azon lakosok önfeláldozó munkáját, kik napokon keresztül kemény fizikai munka által segítettek csökkenteni a kivitelezési költségeket. A munkálatokban részt vettek férfiak, nők, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon segítette e nemes cél megvalósulását.