Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Súkromne hospodáriaci roľníci

Vydanie osvedčenia SHR:  
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Oprávnenie na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe vzniká registráciou vykonávanou na základe ohlásenia, ktoré žiadateľ predloží na Obecný úrad vo Vyškovciach nad Ipľom. Obecný úrad na základe tohto ohlásenia vykoná registráciu a vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.                                          

Potrebné doložiť:                                                                                          
-  ohlásenie činnosti SHR                                                                                     
-  doklad o vlastníctve, prenájme pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva)                
-  doklad o osobitnom oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa   osobitných predpisov vyžaduje.                                  
-  fotokópia IČO (ak už bolo pridelené)                                                            
doba vybavenia - 5 dní, poplatok 6,50 eur sa platí v hotovosti.                                                                

 

 

Zmena údajov:
SHR ohlási Obecnému úradu vo Vyškovciach nad Ipľom do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii.                                     

Potrebné doložiť:                                                                                        
Oznámenie o zmene údajov  SHR ( tlačivo), doba vybavenia 5 dní, poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu -1,50 eur.

 

                                                                                                           
Zrušenie SHR:                                                                                           
SHR ohlási Obecnému úradu vo Vyškovciach nad Ipľom do 15 dní ukončenie svojej poľ. výroby. 

Potrebné doložiť:                                                                                       
Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR (tlačivo), doba vybavenia 5 dní.


 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Interreg
Rowing in One River


2353367

Úvodná stránka