Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
447/2016Ing. Ambróz Maťó - AUTOŠKOLAZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v stavbe základnej školy, súp.č. 3415,70 €19.10.201918.10.2029
RC190035SKSharp Business Systems Slovakia, s.r.o.Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služiebNájom kopírky MFP SHARP MX306158,80 € (jednotková)19.10.2019nestanovený
5/1000134537Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke vody z verejmého vodovodudodávka vody z verejného vodovodu - č.d. 163 Dom ľudovej kultúry0,00 €15.10.2019nestanovený
436/2019Tivadar Baltazár a Margita BallováZmluva o uzavretí budúcej zmluvyuzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vedené v kat.úz. Vyškovce nad Ipľom na LV č. 13515 000,00 €8.10.20191.5.2020
19/15/054/43Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LVDohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyniposkytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovnýhc miest6 368,87 €28.9.2019nestanovený
19/15/50j/63Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LVDohoda oposkytnutí príspevku podľa §50j zákona č. 5/2004poskytnutie príspevku napodporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti5 052,51 €28.9.2019nestanovený
10/09/2019Remek s.r.o.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovspracúvanie osobných údajov0,00 €11.9.2019nestanovený
367/2019Ján Machovič - EDENKúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkachŠJ - dohoda o dodacích, platobných a cenových podmienkach potravinárskych tovarov0,00 €1.9.201930.6.2020
134899 08U01Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieposkytnutie dotácie na realizáciu proejktu: Vyškovce nad Ipľom - Splašková kanalizácia 180 000,00 €13.8.2019nestanovený
339/2019RNDr. Matej Masný, PhDAutorská zmluvavytvorenie Realizačného projektu výsadby1 000,00 €20.8.2019nestanovený
268/2019Nitriansky samospravny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie na podporu kultúry1 000,00 €17.7.2019nestanovený
12/07/2019MUDr. Kuštár JurajZmluva o vypracovaní zdravotného posudkuvyhotovenie písomného lekárskeho posudku12,00 € (jednotková)13.7.2019nestanovený
227/2019Nitriansky samospravny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie dotácie na podporu športu1 500,00 €4.7.2019nestanovený
018/2019/ISCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.Zmluva o dieloVyškovce nad Ipľom - splašková kanalizácia - etapa 2019 211 519,08 €11.6.2019nestanovený
39 780Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikydotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor3 000,00 €10.5.2019nestanovený
VO-012019JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dielozabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zákazku s názvom: Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia 360,00 €10.5.2019nestanovený
109MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebposkytnúť sublicenciu k dielu - digitálne mapy 660,00 €30.4.2019nestanovený
19/15/051/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxezabezpečenie vykonávania absolventskej praxe0,00 €19.4.2019nestanovený
16/4/2019ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciuZmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpaduoddelený zber elektroodpadu z domácností0,00 €17.4.2019nestanovený
144/2019Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai SzakközépiskolaZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná pedagogická prax0,00 €10.4.2019nestanovený
14/02/2019Eva Piatriková, Ladislav Benčok, Jozef Bencsok, Iveta Hľadajová, Ľuba BamburováKúpna zmluvaobstaranie nehnuteľnosti vedenej v katastri nehnuteľností v Obci Vyškovce nad Ipľom na liste vlastníctve č. 681 000,00 €28.3.2019nestanovený
108/2019Obec Vyškovce nad IpľomDarovacia zmluvadarovanie nehnuteľnosti vedenej v katastri nehnuteľností v Obci Vyškovce nad Ipľom v kat. úz. Vyškovce nad Ipľom na liste vlastníctva č. 1590,00 €13.3.2019nestanovený
4/2/2019Obec Vyškovce nad IpľomDarovacia zmluvadarovanie nehnuteľnosti vedenej v katastri nehnuteľností v Obci Vyškovce nad Ipľom v kat. úz. Vyškovce nad Ipľom na liste vlastníctva č. 998 0,00 €21.2.2019nestanovený
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
447/2016Ing. Ambróz Maťó - AUTOŠKOLAZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v stavbe základnej školy, súp.č. 3415,70 €19.10.201918.10.2029
RC190035SKSharp Business Systems Slovakia, s.r.o.Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služiebNájom kopírky MFP SHARP MX306158,80 € (jednotková)19.10.2019nestanovený
5/1000134537Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke vody z verejmého vodovodudodávka vody z verejného vodovodu - č.d. 163 Dom ľudovej kultúry0,00 €15.10.2019nestanovený
436/2019Tivadar Baltazár a Margita BallováZmluva o uzavretí budúcej zmluvyuzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vedené v kat.úz. Vyškovce nad Ipľom na LV č. 13515 000,00 €8.10.20191.5.2020
19/15/054/43Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LVDohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyniposkytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovnýhc miest6 368,87 €28.9.2019nestanovený
19/15/50j/63Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LVDohoda oposkytnutí príspevku podľa §50j zákona č. 5/2004poskytnutie príspevku napodporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti5 052,51 €28.9.2019nestanovený
10/09/2019Remek s.r.o.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovspracúvanie osobných údajov0,00 €11.9.2019nestanovený
367/2019Ján Machovič - EDENKúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkachŠJ - dohoda o dodacích, platobných a cenových podmienkach potravinárskych tovarov0,00 €1.9.201930.6.2020
134899 08U01Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieposkytnutie dotácie na realizáciu proejktu: Vyškovce nad Ipľom - Splašková kanalizácia 180 000,00 €13.8.2019nestanovený
339/2019RNDr. Matej Masný, PhDAutorská zmluvavytvorenie Realizačného projektu výsadby1 000,00 €20.8.2019nestanovený
268/2019Nitriansky samospravny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie na podporu kultúry1 000,00 €17.7.2019nestanovený
12/07/2019MUDr. Kuštár JurajZmluva o vypracovaní zdravotného posudkuvyhotovenie písomného lekárskeho posudku12,00 € (jednotková)13.7.2019nestanovený
227/2019Nitriansky samospravny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie dotácie na podporu športu1 500,00 €4.7.2019nestanovený
018/2019/ISCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.Zmluva o dieloVyškovce nad Ipľom - splašková kanalizácia - etapa 2019 211 519,08 €11.6.2019nestanovený
39 780Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikydotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor3 000,00 €10.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/1000115077Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - Vyškovce nad Ipľom č. 710,00 €9.1.2019nestanovený
1/11/2018Imrich Dömötör ELEKTROMIXZmluva o zabezpečení vykonávania údržby, servisných prác, revízií a odborných skúšok sústavy VOS vo Vyškovciach nad IpľomZabezpečenie prevádzkovania, revízií a údržby verejného osvetlenia 999,00 € (jednotková)11.12.2018nestanovený
317/2018Ing. Ambróz Maťó - AUTOŠKOLANájomná zmluvaNájom nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností v Obci Vyškovce nad Ipľom80,00 €29.11.201828.11.2023
OPLZ-KC-02/2017JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti - Komuniatné centrum1 440,00 €29.11.2018nestanovený
Enviro03-2018JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti - Zateplenie ZŠ  960,00 €29.11.2018nestanovený
Enviro05-2018JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dielo Vyhotovenie žiadosti - Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia - 2. etapa 720,00 €8.11.2018nestanovený
18/15/010/117Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Realizácia pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne0,00 €8.11.201831.12.2019
276/2018ARCHEOCENTER s.r.o.Zmluva o dielovykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe: Splašková kanalizácia1 660,00 €27.10.2018nestanovený
18/15/50J/64Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004Poskytovanie finančného prispevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest5 052,51 €23.10.201831.7.2019
11700/2007Slovenská pošta, a.s.Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy zo dňa 20.12.1991Zrušenie nájmu nebytových priestorov pre Poštu Vyškovce nad Ipľom0,00 €13.10.2018nestanovený
1140/2018Slovenská pošta, a.s.Zmluva o nájme nebytových priestorov pre Poštu Vyškovce nad IpľomNájom nebytových priestorov v budove obecného úradu  313,40 € (jednotková)13.10.2018nestanovený
253/2018RIGHTAUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2017 660,00 €6.10.2018nestanovený
3005/18/038-ZZ-04OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o pristúpení k záväzkuZmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere43 276,40 €3.10.2018nestanovený
128472 08U01Environmentálny fondZ M L U V A č. 128472 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory z fondu formou dotácie príjemcovi na realizáciu projektu: Vyškovce nad Ipľom - splašková kanalizácia 120 000,00 €28.9.2018nestanovený
187/2018Attila Hulko - BAUSTAUZmluva o dieloRealizácia rekonštrukcie vnútorných priestorov, výmena okien a výmena ústredného kúrenia na budove MŠ42 900,00 €18.8.2018nestanovený
Položky 1-15 z 25
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
PRV-7.4-04-2017JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dielovyhotovenie žiadosti pre zákazku s názvom Obnova kultúrneho domu 600,00 €1.11.2018nestanovený
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
1/2017Stredná odbroná škola ŠahyZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaZabezpečenie a realizácia praktického vyučovania žiakov školy formou odborného výcviku v učebnom odbore kuchár0,00 €1.10.201730.6.2018
17/15/010/65Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdziRealizácia pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne0,00 €2.1.201831.12.2018
204/2017RIGHTAUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 576,00 €20.10.2017nestanovený
SC170014SKSharp Business Systems Slovakia, s.r.o.Zmluva o pskytovaní servisných služiebPoskytovanie služieb potrebné k zabezpečeniu riadnej prevádzky príslušných strojov (Sharp - multifunkčné zariadenie), vrátene údržby, oprav a dodaní spotrebného materialu a papiera.0,00 €5.9.20175.9.2019
3071803Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKTLicenčná zmluvaUdelenie práva používať aplikačné programové vybavenie - informačný sastém KORWIN 600,00 €1.10.2017nestanovený
30718/2017Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKTZmluva o poskytnutie služby Poskytovanie priebežnej mesačnej podpory počítačového programu: Informačný systém KORWIN52,44 € (jednotková)1.10.2017nestanovený
37866Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce3 000,00 €30.6.2017nestanovený
17K662091DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov0,00 €14.6.2017nestanovený
17/15/052/29Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecRealizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 5 030,40 €1.4.201730.9.2017
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21ZLATNER, spol. s.r.o.Zmluva o dieloZhotovenie diela: Obnova kultúrneho domu 158 372,54 €29.12.2016nestanovený
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
Enviro07-2016JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Vyškovce nad Ipľom 600,00 €27.10.2016nestanovený
119771 08U03Enviromentálny fondZmluva č. 119771 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Vyškovce nad Ipľom58 000,00 €29.11.2016nestanovený
16/15/010/128Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdziRealizácia pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne0,00 €2.1.201731.12.2017
ZLP-2016-1283-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácipripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest0,00 €10.11.2016nestanovený
288/2016ZLATNER, spol. s.r.o.Zmluva o dieloRealizácia projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Vyškovce nad Ipľom73 697,78 €19.9.2016nestanovený
6/9/2016GREP Slovakia, spol. s r. o.Zmluva o dielo o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad IpľomRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad Ipľom82 140,00 €10.9.2016nestanovený
243/2016Univerzita J. SelyehoDarovacia zmluvaDarovanie použitých kníh0,00 €22.8.2016nestanovený
Enviro04-2016JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti a štúdie o existencii nelegálnej skládky odpadu 960,00 €1.8.2016nestanovený
OP-KZP-1.1-2016-04JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti - Zberný dvor 999,00 €14.6.2016nestanovený
SH/01/2016MASLEN s.r.o.Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľprenájom informačných a reklamných tabúľ0,00 €6.5.20166.5.2021
176/2016RIGHTAUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebPoskytovanie audítorských služieb 540,00 €2.6.2016nestanovený
PRV-7.2-10-2015JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti 800,00 €9.3.2016nestanovený
PRV-7.5-1-2016JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti  499,00 €4.4.2016nestanovený
Položky 1-15 z 23
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
775/2014HOLLMEX, s.r.o.Zmluva Fyzická ochrana objektu0,00 €29.12.2015nestanovený
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
69/2016JUDAPA Consulting s.r.o.Zmluva o poskytovaní kunzultačných služiebPoskytovanie konzultačných služieb v oblasti získania a využívania NFP na realizáciu projektu: ,,Výstavba multifunkčného ihriska vrátane príslušnej infraštruktúry50,00 €23.12.201523.2.2016
PRV-7.4-06-2015JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloPodpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry0,00 €13.12.2015nestanovený
PRV-7.2-08-2015JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloPodpora investícií do budovanie, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátaneinvestícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie0,00 €31.12.2015nestanovený
15/15/010/18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdzirealizácia pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne0,00 €4.1.201631.12.2016
KRHZ-NR-293-023/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičkeOdovzdanie bezodplatne do užívania hnuteľného majetku štátu, a to hasičského automobilu 114 813,60 €13.11.201530.9.2020
KRHZ-NR-410-049/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičkeOdovzdanie bezodplatne do užívania hnuteľného majetku štátu, a to súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky14 359,00 €28.10.201531.10.2020
15/15/012/141Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnostirealizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 0,00 €1.12.201531.12.2016
15cpK662013DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.,Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Pluszabezpečenie benefitných pokážok DOXX Plus0,00 €12.11.2015nestanovený
26/10/2015RIGHTAUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou 540,00 €30.10.2015nestanovený
24/08/2015LEVEL IT s.r.o.Zmluva o dieloVýstavba kamerového systému v obci Vyškovce nad Ipľom 106 104,00 €24.8.201522.11.2015
ISMR - 4/ipel-hont/2015/4VSP Občianske združenie Ipeľ-HontZmluva o pokytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho krajaPoskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu: Realizácia detského ihriska pri ZŠ v obci Vyškovce nad Ipľom4 200,00 €1.1.201430.11.2015
170/2015Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie na podporu kultúry  300,00 €15.7.201512.12.2015
SITB-OO2-2015/000041-349Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičkeOdovzdanie bezodplatne do užívania hnuteľného majetku štátu, a to počítača s príslušenstvom1 258,80 €4.6.20154.6.2020
56/2015Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o nájme lesných pozemkovprenájom lesného pozemku v k. ú. Vyškovce nad Ipľom0,00 €1.1.201531.12.2030
4/2/2015Obec Vyškovce nad IpľomKúpna zmluvakúpa rodinného domu15 000,00 €5.2.2015nestanovený
54/2015Project & Consulting CompanyMandátna zmluvaposkytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a implementácie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ 150,00 € (jednotková)1.2.201531.12.2015
19/2015KOMENSKY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebposkytovanie služieb Virtuálnej knižnice3,32 €1.2.2015nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:170614/1
Zmluvná strana 1:Obec Vyškovce nad Ipľom
Zmluvná strana 1 IČO:00307661
Zmluvná strana 2:OPEN DOOR, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO:46466339
Názov:Zmluva o službách
Predmet:vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu
Cena *: 588,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:17.6.2014
Dátum zverejnenia zmluvy:26.6.2014
Dátum účinnosti zmluvy:27.6.2014
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Jozef Gyurkovics
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
2000/940REMEK, s.r.o.Zmluva o používaní SW č. 2000/940užívanie softwarového produktu SMOS  210,00 €12.12.2013nestanovený
2013/842Ministerstvo obrany SRDarovacia zmluvadarovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu - Ter. os. aut. UAZ - 469 Bi2 297,02 €25.10.2013nestanovený
13/09/2013Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o spolupráci a poradenstvekonzultačné služby a plnenia smerujúce k získaniu Grantu - Envirofond 2014 - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie2 000,00 €14.9.2013nestanovený
PRK13-0033Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o nájme kopírovacieho stroja/multifunkčného zariadeniadočasné užívanie kopírovacieho stroja/multifunkčného zariadenia SHARP MX-2314N2 874,24 €6.9.20135.8.2017
25/06/2013Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o zbere a zabezpečení zneškodnenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3preprava a zneškodnenie vedľajších živočíšnych produktov 260,00 €28.6.2013nestanovený
27/§50j/VAOTP/2013Obec Vyškovce nad IpľomDohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanostiPráce súvisiace s protipovodňovými opatreniami0,00 €10.4.201330.9.2013
28/§50j/VAOTP/2013Obec Vyškovce nad IpľomDohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanostiOdstraňovanie následkov mimor. situácie, práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami0,00 €10.4.201330.6.2013
02932/2012-PKZO-D40011/12.00Obec Vyškovce nad IpľomKúpna zmluvakúpa a predaj drevnej hmoty na pni2 973,90 €9.2.2013nestanovený
KaHR-22VS-1001/0198/30Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuposkytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: Modernizácia verejného osvetlenia 237 188,59 €8.1.2013nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
20/12/2012Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o poskytnutí službyPoradenské služby pri projekte: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad Ipľom4 000,00 €21.12.2012nestanovený
51/§52/2012/NP V-2Obec Vyškovce nad IpľomDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťrealizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 1 677,60 €1.11.201230.4.2013
8/10/2012Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov riadnej účtovnej závierky, výročnej správy a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodáreniaoverenie, audit finančných výkazov riadnej účtovnej závierky, výročnej správy a súladu hospodárenia obce s pravidlami rozpočtového hospodárenia0,00 €8.10.2012nestanovený
1/10/2012Obec Vyškovce nad IpľomKúpna zmluva č. 1/10/2012predaj dreva na pni 0,00 €30.9.2012nestanovený
31/7/2012Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o reklamnej činnostireklamná činnosť - zverejnenie údajov o obci na webových stránkach - www.topregister.sk, google.50,00 €31.7.201231.7.2013
20/07/2012Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o spolupráci a poradenstveKonzultačné služby a plnenia smerujúce k získaniu Grantu - Envirofond 2013 - Zavedenie separovaného zberu v obci2 000,00 €21.7.2012nestanovený
0100019034Obec Vyškovce nad IpľomPoistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 423,55 €20.5.2012nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
19/09/2011Obec Vyškovce nad IpľomZmluva o dielozhotovenie diela: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad Ipľom 247 359,47 €19.9.2011nestanovený
01/11/2011Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie52,00 €1.11.201130.4.2012
31/10/2011Mgr. Peter Nyúl, advokátMandátna zmluvazastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch 443,80 €2.11.2011nestanovený
1/10/2011Lion Wood s.r.o.Kúpna zmluvapredaj dreva na pni0,00 €21.10.2011nestanovený
3/10/2011Centire, s.r.o., BratislavaZmluva o spolupráci a poradenstveKonzultačné služby a plnenia k získaniu Grantu a vypracovaniu Žiadosti s názvom ENVIROFOND: Zelená investičná schéma 2012 - zlepšenie energetickej hospodárnosti budov1 500,00 €3.10.2011nestanovený
672/2011/UZVšeobecná úverová banka, a.s.Zmluva o kontokorentnom úvere č. 672/2011/UZZmluva o kontokorentnom úvere č. 672/2011/UZ15 000,00 €6.7.201115.12.2011
1089/2011/DVšeobecná úverová banka, a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1089/2011/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1089/2011/D0,00 €6.7.201115.12.2011
166076000WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. číslo 166076000Zmluva o poskytnutí služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. číslo 1660760000,00 €6.7.2011nestanovený
0100019343Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 495,49 €20.5.2011nestanovený
0100019340Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 828,30 €20.5.2011nestanovený
0100019318Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 449,45 €12.5.2011nestanovený
10.5.2011/Biznis SlovenskoSlovak Telekom, a.s.Zmluva o pripojenízriadenie telefónnej prípojky na tel.č.: 036/74210890,00 €12.5.2011nestanovený
10.5.2011/1/Biznis Uni 50Slovak Telekom, a.s.Zmluva o pripojenízriadenie telefónnej prípojky na tel.č.: 036/74210870,00 €12.5.2011nestanovený
10.5.2011/Biznis Uni 50Slovak Telekom, a.s.Zmluva o pripojenízriadenie telefónnej prípojky na tel.č.: 036/74210880,00 €12.5.2011nestanovený
Položky 1-15 z 23
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2010
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
5/2010Klub starostovZmluva o úprave vzájomných práv a povinnostívymedzenie vzájomných práv a povinností vzniknutých pri výkone predmetu činností združenia 550,00 €12.8.20101.7.2012
4/2010Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikáciedoručovanie dokumentov výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie 0,00 €5.8.2010nestanovený
3/2010Západoslovenská energetika, a.s.Darovacia zmluvaposkytnutie finančných prostriedkov na pomoc obci v súvislosti so škodami spôsobenými záplavami4 800,00 €20.7.201031.12.2010
NR00825Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuposkytnutie nenávratného fin. príspevku na rekonštrukciu obecného úradu - Vyškovce nad Ipľom 364 805,28 €12.2.2010nestanovený
2/2010Marta Vida - Nobilis - ADOSZmluva o odbornej spolupráciúprava vzájomných práv a povinností pri odbornej spolupráci0,00 €18.2.2010nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2009
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
28/12/2009Ladislav Petrežil, Veľké TúrovceZmluva o budúcej zmluvezáväzok účastníkov, že podpíšu zmluvu na odkúpenie nehnuteľností0,00 €1.1.201031.7.2010
40/04/07118/08Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o prevádzkovaníprevádzkovanie verejného vodovodu 0,00 €2.10.2009nestanovený
871168001-BZVB-3-2009Železnice SRZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenauloženie kanalizačného potrubia v HDPE chráničke0,00 €16.7.2009nestanovený
09/07/2009Centire, s.r.o.Zmluva o spolupráci a poradenstvekonzultačné služby a plnenia smerujúce k získaniu grantu na budovanie a modernizáciu verejného ovetlenia v obci1 785,00 €10.7.2009nestanovený
MK-6981/2009/6.1.2Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SRposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Vyškovské folklórne leto1 000,00 €2.6.200931.10.2009
918904SlovgramZmluvaúprava vzťahov medzi prevádzkovateľom a výkonnými umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov33,50 €7.5.2009nestanovený
7/2009-SK LVKatastrálny úrad v NitreZmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíPoskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností0,00 €27.3.2009nestanovený
120113062ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €13.3.2009nestanovený
120113063ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €13.3.2009nestanovený
120113064ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadenia Pripojenie odberného zariadenia0,00 €13.3.2009nestanovený
120113065ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €13.3.2009nestanovený
2/3/2009M.K.T-Consult, s.r.o.Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaníposkytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia obecného úradu - Vyškovce nad Ipľom1 000,00 €3.3.2009nestanovený
01/2009Zlatner, spol. s r.o. LeviceZmluva o dielozhotovenie stavby: Rekonštrukcia obecného úradu - Vyškovce nad Ipľom 434 118,28 €3.2.2009nestanovený
2-TS/2009Mikona plus, s.r.o.Zmluva o zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v SikeniciZneškodňovanie odpadu0,00 €30.1.2009nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2008
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
15/11/2008Lion Wood s.r.o.Kúpna zmluvapredaj dreva 0,00 €16.11.2008nestanovený
E2C08-0005Nepa Slovakia, spol. s r. o.Servisná zmluva - Easy To Care (E2c)zabezpečenie plnej prevádzkovej schopnosti kopírovacieho stroja0,00 €4.9.2008nestanovený
CO-83/2008Obvodný úrad LeviceZmluva o výpožičkevýpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh 0,00 €13.8.2008nestanovený
120087998ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €19.7.2008nestanovený
120087999ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €19.7.2008nestanovený
120087997ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €1.7.2008nestanovený
120088070ZSE Energia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaPripojenie odberného zariadenia0,00 €1.7.2008nestanovený
09/06/2008SR - Lesy SR, š.p. Banská BystricaZmluva o nájme lesných pozemkovprenájom lesných pozemkov 4 979,00 €10.6.200831.12.2010
27/5/2008ChryzantémaZmluva o výkone správyzabezpečenie spravovania cintorína 0,00 €28.5.2008nestanovený
7/5/2008Virtual Data Group, a.s.Zmluva o poskytovaní služiebslužby na webových stránkach0,00 €8.5.2008nestanovený
2008/04Aquamaat spol. s r. o.Zmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vyškovce nad Ipľom - Splašková kanalizácia0,00 €11.3.2008nestanovený
1/08-Vyšk.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodudodávanie vody z verejného vodovodu0,00 €1.3.2008nestanovený
28/1/2008Swan, a.s.Zmluva o pripojeníposkytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby0,00 €30.1.2008nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2007
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2018Ipeľský EuroregiónZmluva o súčinnosti a spolupráciČlenský príspevok pre Ipeľský Euroregión5 142,15 €18.4.2018nestanovený
13/12/2007Alfa Wind SK, s.r.o.Dohoda o spolupráciprojekt výstavby veterných parkov0,00 €15.12.2007nestanovený
12/12/2007Ing. arch. Alica TicháZmluva o dieloZhotovenie projektov: rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb a objektov spoločenského významu a rekonštrukcia chodníkov, parku a verejných priestranstiev27 882,90 €14.12.2007nestanovený
30/10/2007Projektservis, s.r.o., KomárnoZmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva - vypracovanie projektuvypracovanie projektu pre čerpanie fondov EÚ0,00 €27.10.2007nestanovený
2/2007Poľovnícke združenie Vyškovce nad IpľomNájomná zmluvanájom výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Vyškovce nad Ipľom o výmere 1491 ha0,00 €1.1.200731.12.2016


2353578

Úvodná stránka